Skip to content

FitMyNest is een ecosysteem van sociale en solidaire economie dat de drempel tot groepshuisvesting voor mensen van alle leeftijden en sociale omstandigheden verlaagt

Dankzij de innovatieve modulaire opbouw kunnen gezinnen en particulieren de oppervlakte van hun huis aanpassen aan de levensfasen: wanneer kinderen komen en wanneer ze vertrekken. Op deze manier kunnen gezinnen en individuen besparen op dure verhuis- en verbouwkosten, terwijl ze ook in moeilijke tijden kunnen blijven profiteren van de steun van een levendige en harmonieuze gemeenschap.

fitmynest-animated

Een sociale innovatie die in 2012 van start is gegaan

Sinds 2012 ontwikkelt FitMyNest haar concept van modulaire groepswoningen die feitelijk een intergenerationele en sociaaleconomische mix mogelijk maken.
In 2014 werd het concept voor het eerst getest tijdens een StartupWeekend Brussel en vervolgens in 2017 via de startup-incubator B-Sprouts.

In maart 2018 werd de coöperatie opgericht, samen met de eerste gemeenschap in Molenbeek. De eerste fundering is gepland voor eind 2018. De vzw zal worden opgericht zodra het eerste gebouw er staat. Momenteel wordt een tweede gemeenschap opgericht in Nijvel.

De coöperatie FitMyNest is bezig de goedkeuring door de nationale raad voor coöperatie te behalen, die ervoor zorgt dat betrokken ondernemingen werken in overeenstemming met de coöperatieve waarden en beginselen.
Zij streeft het fairfin-label na, dit is het eerste label van solidariteitsfinanciering.

De coöperatie streeft ernaar om verder te gaan dan het kader van de sociale en solidaire economie door de criteria van de FairShares Association aan te passen aan de Belgische wetgeving. De coöperatie wil haar gebouwen ook laten aansluiten op de golf van innovaties in Brussel op het vlak van circulaire economie en functionaliteit.

Dankzij haar partners is FitMyNest momenteel actief in het Brusselse ecosysteem van sociale huisvesting. De ambitie is dan ook om haar Brusselse model internationaal te exporteren naar andere grote steden met een sterke vastgoeddruk.

Onze waarden

FitMyNest is een project dat sinds 2012 wordt uitgebouwd naarmate meer verschillende professionals elkaar ontmoeten in het kader van hun gemeenschappelijke ambities: intergenerationele en duurzame woningen bouwen, in overeenstemming met onze humanistische waarden.

De sleutel tot het succes van dit project is een naadloze samenwerking. De medewerkers van FitMyNest maken hiervoor gebruik van SALT, dezelfde methodiek die ze ook aanreiken aan de gemeenschappen van toekomstige bewoners.

Op hun weg naar consolidatie hebben de medeoprichters hun basis van gemeenschappelijke waarden geïdentificeerd, rond hun belangrijkste waarde: zich verwonderen.

 • Luistercultuur

 • Samenhorigheid, ethiek

 • Vertrouwen

 • Leren

 • Met vreugde en plezier handelen

 • Je verantwoordelijkheid nemen

 • Realisatie

 • Waardering, erkenning

Een internationaal team van ervaren professionals

team-fitmynest
 • Links en rechts, onze architecten Stéphane Faidherbe en Miguel Pinto, van het bureau FP Architecture.
 • In het midden staan de directeuren en medeoprichters van FitMyNest cvba:
  • Jenny Thirion, onze intergenerationele vastgoedadviseur
  • Marina Aubert, onze coördinator en specialist in communicatie en marketing
  • Paula Da Silva, onze specialist op het gebied van financiën en gemeenschapsmanagement; (ze staat niet op de foto).
 • In het midden rechts, Graham Boyd die ons begeleidt in de ontwikkeling van een ethisch en democratisch bedrijf gebaseerd op principes van de FairShares Association .

 

  • Marina Aubert heeft 10 jaar ervaring in corporate co-management in bvba’s, 4 jaar in cvba’s, 3 jaar in een vzw; die ondernemingen zijn nog steeds actief (met uitzondering van één vzw, die vrijwillig is opgedoekt): waaronder de bvba Journaliste Web, opgericht in 2003, de cbva RueDuWeb, een in 2009 opgerichte coworking space, en Molengeek, opgericht in 2015. Ze leidde een team van 6 personen.
Scroll To Top