Skip to content

Wonen in de 21ste eeuw

wonen-in-de-21ste-eeuw

Naar aanleiding van de twee flexibele collectieve woonplannen van FitMyNest in Brussel nam Peter Camp met ons contact op. Hij is de auteur van “Wonen in de 21ste eeuw”.

Peter Camp is organisatiesocioloog en ontwikkelaar van de veel gebruikte matrixmethode, een interactieve bottom-up en doe-het-zelf aanpak voor veranderingen in organisaties. Hij publiceerde enkele boeken.
Voor hem, de coöperatieve woonvormen benadert hij als broedplaatsen voor sociale innovatie.

1. Wil je je boek “Wonen in de 21ste eeuw” ons voorstellen?

“Wonen in de 21ste eeuw” is de eerste overzichtsboek van woonvormen in Nederland en België. Het integreert nieuwe woonvormen, met toegankelijk en makkelijk geschreven en meer dan 250 voorbeelden!
Dit praktische boek richt zich vooral op de (toekomstige) gebruikers van collectieve woonvormen zoals alleen- en samenwoners die iets willen maken van zichzelf, hun woonomgeving en de wereld. Het is een boek voor bijzondere mensen die spullen delen, samen activiteiten ondernemen en creatieve oplossingen zoeken. Die zich écht willen verbinden en aan elkaar optrekken in burennetwerken, (verbouw)groepen, woongemeenschappen en zorg collectieven.

2. Wat betekent de concept voor FitMyNest?

De verhouding tussen de generaties wijzigt. Door nieuwkomers, de stijgende gemiddelde leeftijd en de veranderende gezinssamenstelling wordt onze samenleving steeds kleurrijker. Woon- behoeften van jongeren, alleenstaanden, jonge gezinnen, vitale en kwetsbare ouderen veranderen. Collectieve woonvormen zijn bezig aan een opmars. Dit biedt nieuwe kansen aan woningbouwcorporaties, vastgoed- ondernemingen, gemeenten, woon- en zorg professionals, projectontwikkelaars, woonconsulenten, architecten, stedenbouw- kundigen en andere bureaus, zoals FitMyNest, die snel willen inspelen op de nieuwe woonwensen.

3. Eindelijk, hoe is FitMyNest gelinkt met je boek “Wonen in de 21st eeuw”?

Veel van de woonvormen die beschreven worden in dit boek zijn onbekend bij het brede
publiek. Met aansprekende voorbeelden uit Nederland en België en tal van bruikbare
aanwijzingen nodigt het belangstellenden uit om er meteen iets mee te doen. De plannen van FitMyNest bevatten elementen van nabuurschap, goede buurten, alternatieven voor een beter wereld en zorg voor elkaar. Je zou kunnen zeggen, dat het logo van FitMyNest al die elementen inkadert. Net als in het overzicht van nieuwe woonvormen dat Peter Camp in zijn boek heeft opgenomen:

Er is nu een veelheid aan nieuwe woonvormen voor verschillende doelgroepen en leeftijden. In dit schema heeft Peter Camp ze geordend, getypeerd en kort omschreven. Ze worden in zijn boek uitvoerig beschreven en geïllustreerd met voorbeelden en foto’s. Met dit overzicht kun je als (toekomstige) gebruiker je behoeften en wensen
in kaart brengen, samen met je partner, vrienden en andere belangstellenden. Ambtenaren, professionals, politici en
andere vertegenwoordigers van de systeemwereld kunnen met dit overzicht hun woonvisies en -principes
aanscherpen en aanvullen.


Lees meer over “Wonen in de 21ste eeuw”

Poster dans
Ecrit par :

jeanpierre

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Scroll To Top